Apple đổi tên iTunes Connect thành ‘App Store Connect’, thêm các tính năng quản lý ứng dụng mới

Các nhà phát triển đã đăng ký tham gia phát triển ứng dụng của Apple thì chỉ có thể quản lý ứng dụng Cửa hàng ứng dụng của họ bằng ứng dụng web iTunes Connect cực kỳ khó chịu. Trong khi iTunes Connect vẫn chưa đi đâu, vì nó vẫn còn chưa hoàn thiện, các nhà phát triển hiện có ứng dụng dành riêng cho iPhone và iPad để theo dõi số liệu thống kê và phản hồi các bài đánh giá của người dùng trên App Store.

Nó được gọi là App Store Connect

tải App Store Connect

App Store Connect có rất nhiều tính năng

Ứng dụng chỉ dành cho nhà phát triển có thể được sử dụng để theo dõi xu hướng bán hàng, nhận thông báo từ đánh giá của người dùng, cũng như phản hồi đánh giá của khách hàng ngay lập tức từ iPhone, iPad và iPod touch.

Nhà phát triển có thể dễ dàng xem các bài đánh giá từ tất cả các lãnh thổ và trả lời họ bằng điện thoại. Trước đây, họ sẽ phải tìm một máy tính và tải trang web iTunes Connect để thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Và cái này thì nó không hỗ trợ thêm báo cáo bán hàng.

Một lưu ý nhỏ khi sử dụng đó là Ứng dụng yêu cầu tài khoản nhà phát triển và iOS 11.3 để sử dụng.

App Store Connect sẽ có trên iPhone, Ipad

Sử dụng giao diện web, nhà phát triển có thể triển khai các ứng dụng và bản cập nhật mới, tạo các trang sản phẩm có ảnh chụp màn hình và xem trước cũng như cho phép mua hàng trong ứng dụng. Trước khi gửi ứng dụng để xem xét, người lập trình có thể xem các bản dựng ứng dụng đã tải lên bằng Xcode, altool hoặc Trình tải ứng dụng, sau đó phân phối tài liệu cho người thử nghiệm qua TestFlight.

Xin lưu ý rằng ứng dụng App Store Connect không thay thế ứng dụng iTunes Connect hiện có của Apple cho iOS, cho phép ứng dụng và nhà phát triển nội dung trên iTune Store thấy xu hướng bán hàng của họ và sử dụng các mục khác nhau mà họ đã đăng tải để tải về từ các cửa hàng của Apple.

iao diện cũng là nơi các nhà phát triển xuất bản ứng dụng hoặc lập lịch ứng dụng để xuất bản và đặt các cài đặt phân phối đặc biệt như đăng ký, đặt hàng trước và đặt giá giới thiệu.

Cả App Store Connect cho web và ứng dụng iOS đồng hành của nó, được phát hành hôm nay, áp dụng App Analytics để tổng hợp thông tin chi tiết quan trọng về hiệu suất ứng dụng bao gồm dữ liệu bán hàng và tải xuống.

Ứng dụng App Store Connect mới thông báo cho nhà phát triển các đánh giá App Store mới, có thể viết câu trả lời. Cũng được tích hợp các tính năng quản lý cửa hàng để giữ các tab trên các ứng dụng được phát hành và chưa được phát hành.

Apple sẽ phát triển thêm nhiều thứ

ứng dụng App Store Connect trên iphone

App Store Connect có rất nhiều chức năng mới

Theo kế hoạch, Apple có kế hoạch kích hoạt các  tính năng bổ sung trong tương lai gần. Các nhà phát triển sẽ sớm có thể mời người dùng tham gia các ứng dụng thử nghiệm beta trong TestFlight bằng một liên kết đơn giản, trong khi truy cập nhóm đơn giản hứa hẹn tăng cường cộng tác dự án. Ngoài ra thì còn có thêm REST API mới để tự động hóa các tác vụ.

Công ty lên kế hoạch chi tiết các tính năng của App Store Connect trong tương lai tại một phiên WWDC vào thứ Tư.

Và với dung lượng chỉ có 7.9mb thì mọi người có thể tải về và sử dụng bình thường

Bạn có thể sử dụng app này bằng cách [Tải Tại Đây]