Cách thêm thanh trượt điều chỉnh độ sáng màn hình của Windows 10

Một tính năng đáng thất vọng được giới thiệu trong Windows 10 v1709 là sự thay đổi trong cách xử lý độ sáng màn hình. … Đọc tiếp Cách thêm thanh trượt điều chỉnh độ sáng màn hình của Windows 10