Press ESC to close

MAC OS

Các hệ điều hành MacOS hoặc hệ điều hành MacOS là một hệ điều hành được thiết kế bởi Apple cho máy tính. Nó được phát triển bởi Apple Inc , người cũng đã tạo ra Apple I , cũng như một số sản phẩm hiện đại hơn bao gồm iPod , iPhone và iPad . Các đối thủ cạnh tranh chính của macOS là hệ điều hành Windows , hệ điều hành phổ biến nhất bởi một lề lớn.

 

Lưu ý: macOS chỉ chạy trên Apple Desktop và máy tính xách tay. IPod, iPhone và iPad sử dụng một hệ điều hành khác được gọi là iOS .

 

Thông tin lịch sử: Phiên bản đầu tiên của macOS, một phần của loạt macOS “cổ điển”, ban đầu được phát hành vào giữa những năm 1980. Nó không có một dòng lệnh và chỉ có thể chạy một ứng dụng cùng một lúc. Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Macintosh được đặt tên là “macOS” là phiên bản 7.6. Phiên bản gần đây nhất được gọi là macOS X hoặc chỉ macOS.