PowerPoint là gì? Và đây là mọi thứ về Power Point trên Windows

Microsoft PowerPoint là một chương trình thuyết trình trình chiếu được phát triển lần đầu tiên bởi Forethought Inc cho máy tính Macintosh vào năm … Đọc tiếp PowerPoint là gì? Và đây là mọi thứ về Power Point trên Windows