Chính Sách Bảo Mật

AN NINH & BẢO MẬT

Chính sách bảo mật thông tin

hình ảnh: chính sách bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, kỹ thuật, nhân sự… để bảo vệ dữ liệu cá nhân và Dữ liệu Liên quan thuộc sở hữu của chúng tôi đối với việc mất, trộm cắp và sử dụng trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi phía sau tường lửa. Xin lưu ý rằng không có phương pháp truyền tải thông tin qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn được truyền đến Website của chúng tôi (DaCoCach.Com – Đã Có Cách). Bất kỳ việc truyền tải thông tin cá nhân là rủi ro của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc gian lận các thiết lập bảo mật hoặc các biện pháp bảo mật có trên trang web.

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Nơi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu để truy cập vào một số phần của trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu này bí mật. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận khi đưa ra thông tin trong các khu vực công cộng của Trang web như bảng tin. Thông tin bạn chia sẻ trong khu vực công cộng có thể được xem bởi bất kỳ người sử dụng nào của Website.

COOKIE (HOẶC COOKIE CỦA TRÌNH DUYỆT), TƯỜNG LỬA VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Cookie là những thông tin nhỏ mà các trang web của chúng tôi đặt trên ổ cứng của máy tính. Chúng tôi sử dụng cookie để, trong số những thứ khác, tạo thuận lợi cho quá trình đăng nhập của chúng tôi; cho phép bạn cá nhân hoá và lưu trữ các thiết lập của bạn; thu thập thông tin sử dụng; xác định tổng số lượng khán giả và lưu lượng truy cập; và giúp chúng tôi cải tiến các trang web của chúng tôi bằng cách đo lường những lĩnh vực nào là mối quan tâm lớn nhất đối với người dùng. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được đặt trong các cookie này. Cookie có thể phản ánh các dữ liệu nhân khẩu học hoặc các dữ liệu khác được liên kết đến dữ liệu mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi, ví dụ như địa chỉ email của bạn, được băm, không phải là dạng con người có thể đọc.

Các quảng cáo, nội dung hoặc các ứng dụng của bên thứ ba được hiển thị trên các trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các cookie hoặc kết hợp với các đèn hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác do các công ty quảng cáo Internet, các mạng quảng cáo và dịch vụ, các nhà cung cấp nội dung, các nhà cung cấp ứng dụng hoặc các nhà quảng cáo đặt ra. Thông tin mà họ thu thập có thể được kết hợp với thông tin cá nhân của bạn hoặc họ có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi) hoặc các nội dung được nhắm mục tiêu khác. Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi của bên thứ ba hoặc cách chúng được sử dụng. Khách truy cập vào các trang web của chúng tôi nên kiểm tra trực tiếp chính sách bảo mật của nhà cung cấp có trách nhiệm để xem nó có sử dụng các công nghệ này hay không và cách bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu từ họ. (Xem phần “Thông báo” dưới đây để biết thêm thông tin về quảng cáo của bên thứ ba).

Bạn có thể đặt trình duyệt trên máy tính của mình để cảnh báo bạn mỗi lần cookie đang được gửi, chặn cookie của bên thứ ba hoặc chặn tất cả cookie. Tuy nhiên, bằng cách chặn tất cả các cookie bạn có thể không có quyền truy cập vào các tính năng nhất định trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng web beacon (hình ảnh vô hình thường được gọi là thẻ pixel hoặc GIF rõ ràng) trên các trang web của chúng tôi để nhận dạng người dùng và đánh giá các mẫu lưu lượng truy cập, và chúng tôi bao gồm các trang web và các tập tin cookie trong e-mail của chúng tôi, bao gồm các bản tin, để đếm bao nhiêu e-mail đã được mở ra. Người dùng muốn vô hiệu web beacon của chúng tôi nên làm như vậy bằng cách biến hình ảnh “off” trong ứng dụng email của họ (ví dụ: Outlook, Outlook Express). Vui lòng xem khách hàng email của bạn để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, một số tính năng nhất định của Website của chúng tôi có thể sử dụng các đối tượng lưu trữ địa phương (hoặc các cookie Flash) để thu thập và lưu trữ thông tin về sở thích và điều hướng của bạn, từ và trên Trang của chúng tôi. Các cookie Flash không được quản lý bởi các cài đặt trình duyệt giống như được sử dụng cho cookie của trình duyệt.

Khi bạn xem quảng cáo cho các ấn phẩm của chúng tôi trên các trang web khác, công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi và công ty quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng web beacon (hình ảnh vô hình thường được gọi là thẻ pixel hoặc GIF rõ ràng) để lưu ý những trang bạn truy cập sau khi xem quảng cáo của chúng tôi. Thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các hình ảnh này không phải là nhận dạng cá nhân và chỉ được sử dụng để theo dõi phản ứng của chúng tôi với nỗ lực quảng cáo.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công cụ tương tự để liên kết việc sử dụng các trang web của chúng tôi vào dữ liệu cá nhân thu được từ bạn hoặc bên thứ ba có uy tín. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi sắp tới của chúng tôi, cookie và / hoặc nhấp vào dữ liệu luồng về các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi có thể cho phép chúng tôi giới hạn các tài liệu chúng tôi gửi cho bạn đến những mục bạn nghĩ tìm thú vị, dựa trên các hoạt động và sở thích trực tuyến trước của bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi muốn kết hợp thông tin cá nhân và cookie hoặc nhấp vào thông tin theo cách này, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý khẳng định rõ ràng của bạn.

Nếu các bạn chưa rõ thì có thể xem lại điều khoản dịch vụ và có thể liên hệ đến [email protected]