Tóm tắt: Bạn đã bao giờ suy nghĩ về cách CPU của bạn quản lý để làm mọi thứ cùng một lúc chưa? Bạn có thể không biết rằng tất cả trở nên có thể do các luồng. Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn các luồng trong bộ xử lý là gì và cách nó tạo ra đa nhiệm CPU.

Khi bạn nghe nhạc, cài đặt phần mềm, và cũng có thể duyệt mạng trên máy tính? Làm tất cả cùng một lúc? Tự hỏi làm thế nào bộ xử lý máy tính quản lý để thực hiện tất cả các nhiệm vụ này cùng một lúc. Vâng, CPU có thể làm điều này với sự trợ giúp của các luồng.Bộ xử lý CPU là gì? và Cách hoạt động của các luồng 1

Khi nói đến CPU, hầu hết người dùng biết rất ít điều về nó. Họ chủ yếu biết về tốc độ xử lý, bộ xử lý, cách thức hoạt động, v.v.

Nhưng bạn có biết rằng hiệu suất của CPU của bạn ở đâu đó tương quan với các luồng không? Chủ đề làm cho CPU có thể thực hiện tất cả các tác vụ đồng thời trên máy tính. CPU của bạn càng có nhiều luồng thì hiệu năng càng tốt.

Nói về các chủ đề trong một bộ xử lý, bạn có thực sự biết chủ đề đó là gì không? Nếu bạn không biết về nó nhưng tò mò tìm hiểu mọi thứ về các luồng trong CPU , thì bài viết này chỉ dành cho bạn.

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày chi tiết từng thứ bạn đang lo lắng để biết về các chủ đề. Tôi sẽ thảo luận về một luồng trong CPU là gì , tại sao nó lại quan trọng và cách hoạt động của luồng kết hợp với CPU .

Vì vậy, hãy tiếp tục đọc bài viết này cho đến cuối để tìm hiểu tất cả về các luồng của CPU và lý do tại sao chúng quan trọng đối với hiệu suất của PC của bạn.

Các luồng/ Threads trong máy tính / CPU là gì?

Luồng hay là các Threads là các thành phần ảo được phân chia theo lõi vật lý của CPU thành nhiều lõi ảo. Tất cả các CPU đều có các luồng cho phép CPU thực hiện đồng thời nhiều tác vụ. 

Mỗi lõi CPU có thể có tối đa 2 luồng. Nếu một CPU có 2 lõi, thì nó có 4 luồng, CPU có 4 lõi sẽ có 8 luồng, và 8 lõi thì sẽ 16 luồng… số luồng sẽ gấp đôi số lõi. (Xem chi tiết CPU là gì trên Dienmayxanh)

Luồng rất quan trọng đối với chức năng của CPU vì nó xác định có bao nhiêu nhiệm vụ CPU có thể thực hiện tại một thời điểm. Đến bây giờ, bạn có một ý tưởng nhỏ về cách các luồng ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy đào sâu hơn một chút để biết các Luồng thực sự hoạt động như thế nào nhé.

Các luồng trong CPU hoạt động?

Luồng được tạo ra bởi quá trình. Bất cứ khi nào một ứng dụng được mở, nó sẽ tạo ra một luồng sẽ quản lý tất cả các tác vụ được thực hiện bởi ứng dụng cụ thể này.Bộ xử lý CPU là gì? và Cách hoạt động của các luồng 2

Bạn càng mở nhiều ứng dụng, sẽ càng tạo ra nhiều chủ đề. Hệ điều hành tạo ra các luồng để thực hiện các nhiệm vụ của một ứng dụng. Một luồng trên lõi thu thập thông tin từ người dùng để tạo một luồng khác và phân bổ cho họ các tác vụ để thực hiện.

Mỗi tiến trình có thể có ít nhất một luồng và không có giới hạn tối đa của luồng mà quá trình có thể có. Quá trình xử lý càng nhiều luồng, hiệu năng của bộ xử lý sẽ càng tốt.

Các tiến trình CPU hoặc máy tính ban đầu được phát triển với một lõi. Nhưng bây giờ, CPU đi kèm với nhiều lõi và đơn vị xử lý hơn, do đó bạn có thể sử dụng nhiều luồng hơn bao giờ hết. Nhiều luồng hơn đảm bảo hiệu suất tốt hơn và cũng cung cấp khả năng chạy nhiều tiến trình cùng một lúc.

Làm thế nào để bộ xử lý máy tính và luồng làm việc cùng nhau?

Để thực hiện đồng thời nhiều tác vụ trên hệ thống, CPU và các luồng hoạt động cùng nhau. Khi bạn thực hiện một tác vụ hoặc đưa ra lệnh cho máy tính để thực hiện một tác vụ nhất định, CPU sẽ bắt đầu tìm nạp chi tiết, giải mã và thực hiện quy trình để thực hiện lệnh hoặc tác vụ đã cho.

CPU và các luồng hoạt động cùng nhau để thực hiện bất kỳ tác vụ nào trên hệ thống của bạn, chẳng hạn như mở chương trình, phát video, sử dụng ứng dụng và làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu hệ thống của mình thực hiện.

Khi nói đến các luồng và bộ xử lý máy tính làm việc cùng nhau, việc bộ xử lý nhận hướng dẫn từ đâu không quan trọng. CPU của bạn sẽ kết luận quá trình nào cần được xử lý bởi CPU và tiến trình nào theo luồng.

Mỗi lần, mỗi khi CPU tạo luồng mới, luồng gốc do bộ xử lý tạo sẽ được lưu trong bộ nhớ chính ( RAM ).

Khi các hướng dẫn của luồng gốc được xóa khỏi chu trình, các luồng mới sẽ bắt đầu chạy trong chu trình. Bây giờ, luồng mới bắt đầu thực hiện các bước đầu tiên từ quy trình ba bước: tìm nạp, giải mã và thực hiện quy trình.

Luồng trong một bộ vi xử lý có nhiệm vụ gì?

Các luồng bây giờ đã trở thành một phần quan trọng của máy tính. Nó làm cho công việc trở nên dễ dàng đối với chúng tôi cũng như cho các bộ xử lý Máy tính. Vì vậy, đây là một số điều mà các luồng tạo ra trong thế giới điện toán:

  1. Treads cho phép bộ xử lý máy tính thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc.
  2. Do tạo ra nhiều luồng, CPU có thể thực hiện các tác vụ nhanh hơn. 
  3. Ngoài ra, làm cho CPU có khả năng đa nhiệm.
  4. Do các luồng, không chỉ CPU trở thành đa nhiệm mà còn giúp bạn dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc.

Phần kết luận

Về bản chất, các luồng là những thứ tạo ra đa nhiệm CPU. Thông thường, người dùng không biết nhiều về các luồng và cách thức hoạt động của CPU.

Nhưng với sự giúp đỡ của bài viết này, bạn sẽ có một ý tưởng khá rõ ràng về các luồng trên bộ xử lý và cách thức hoạt động của nó.

Động lực chính của bài viết này là để cho bạn biết về các hiệu ứng của luồng trên hệ thống và tốc độ và hiệu quả của máy tính của bạn có thể thực hiện nhiều hướng dẫn cùng một lúc.

Tôi hy vọng rằng đến cuối bài viết này, bạn sẽ có một bức tranh rõ ràng về các luồng hoạt động trên bộ xử lý và truy vấn của bạn về các chủ đề trong một bộ xử lý đã bị xóa.