Press ESC to close

Máy Tính

Trang tin chia sẽ mọi tin tức hay nhất trên máy tính cho người sử dụng, bao gồm những tin thủ thuật như cách sử dụng hay, những mẹo khi dùng thú vị mà từ trước đến giờ bạn vẫn chưa biết.

 

Tổng hợp mẹp hay, thủ thuật, hướng dẫn đặc sắc trên máy tính hiện nay bao gồm hệ điều hành Windows, MAC OS, Chrome OS,…để bạn có thể làm theo cũng như áp dụng để sửa những lỗi, khắc phục các vấn đề trong khi dùng và các mẹo vặt tốt nhất khác.