Nhìn chung, Fury Survivor: Pixel Z đã cho thấy nps khá dễ chơi và Thật thú vị, với chiến đấu giòn giã, nhiều thứ để thu thập, và một số hình ảnh tuyệt vời và hiệu ứng đặc biệt.